Leverancemodel

Schmidt-IT-Consuling/ved John Schmidt:

  • Bliver jeres SPOC (gennem hele processen)
  • Er kontrakt- og leverance-ansvarlig

Mirrauro /ved Rushi Sheth

  • Udfører leverancen som underleleverandør til Schmidt-IT-Consulting
  • Er ansvarlig (økonomi, kvalitet og tid) overfor Schmidt-IT-Consulting