Udvikling af separate moduler

Ønsker at benytte eksisterende data og funktionalitet på andre devices (APPS) og/eller i andre sammenhænge (BI, andre applikationer …), men det er omkostnings- og videns-tungt at få dette udviklet, så derfor er det oplagt at udvikle sådanne afgrænsede og veldefinerede opgaver hos leverandør med meget fordelagtige timepriser

Beskrivelse

Udvikling APP, modul, integrationer, BI-løsning eller lignende klart defineret opgave

Input

- Afgrænset og veldefineret opgavebeskrivelse
-

Proces

På baggrund af opgavebeskrivelse, anbefaler vi udarbejdelse af en POC (lille afgrænset del af opgaven) før kontraktindgåelsen, så forventningerne er afstemte

Produkt

Den definere løsning med tilhørende dokumentation, hvor vi også meget gerne tager ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse og videre-udvikling

Forretningsværdi

  • Økonomi: Få implementeret løsninger, som der ellers ikke ville være økonomi til
  • Produktivitet: Kan være hjælpe-værktøjer, som kan supportere medarbejdere i deres daglige arbejde
  • Marked: Kan udvide markedet, da nu tilgængelig på andre devices