Test af applikationer

Problemer ved mangelfuld regressions- og performancetest:

  • Den eksisterende funktionalitet fejler nu
  • Applikations performance daler

Dette udføres ikke, da tidskrævende og ikke specielt interessant at udføre

Beskrivelse

Forskellige test typer, der kan forbedre kvaliteten og brugeroplevelsen, eksempelvis:

- Regressionstest (manuel/automatisk)
- GUI (brugergrænseflade) test
- Performancetest

Input

- Testcases der som minimum er dækkende for kritiske del af applikation i forhold til funktionalitet og svartider
- Vidensperson til gennemgang af applikation

Proces

af Fastlæggelse af format for testrapport, Etablering af Baseret på de udlevere testcases
osv. ..............

Produkt

I kontakter os, når I har udført test af den specifikke ændring af applikation, hvorefter vi foretager regression- og/eller svartidstid på hele applikationen, og afleverer en testrapport baseret på dette

Forretningsværdi

  • Stabilitet: Sikre at hele applikationen fortsat virker, også de dele der ikke skulle være omfattet af ændringen)
  • Produktivitet: Sikre fortsat gode svartider på de hyppigst anvendte dele af applikationen, og egne ressourcer bliver frigjort til andet – mere forretningstung – arbejde