Attraktive priser

 • Der kan vælges mellem fastpris og efter forbrugte timer
 • Priserne for de indiske ressourcer starter fra 50 kr./timen, og afhængig af deres erfaringer og kompetencer (opgavens kompleksitet)
 • Beskrivelse af opgaven og uforpligtigende tilbud er gratis
 • Den danske SPOC ressource (John Schmidt) er gratis
 • Vi tilbyder POC (Proof Of Concept) inden kontrakt, så I kan se vores kvalitet og modenhed på lille repræsentativt udsnit af opgaven, inden I træffer beslutning

Betingelser og forudsætninger

 • De anførte ydelser er valgt ud fra kriteriet om, at de kan udføres uden stor interaktion (og dermed fra Indien), og interaktion kan være online (vidio) baseret
 • Vores ressourcer har gode engelske kommunikations færdigheder, og alle beslutninger bliver sendt til review og godkendelse efterfølgende
 • Sikkerhed:
  • Vi bruger Remote Desktop/VPN (så alle data ligger hos jer)
  • Vi bruger 2-faktor godkendelse ved login
  • Vi følger GDPR forordningen, og træner vores ressourcer i data sikkerhed