Opdatering til ny teknologi

Problemer med programmet baseret på ældre teknologi:

  • Ingen support fra leverandøren, da denne typisk er udløbet
  • Mangler ressourcer med denne specifikke viden
  • Svære at integrere med nye moduler/App’s
  • Performanceudfordringer (da eksempelvis antallet af brugere er vokset)

Beskrivelse

En 1-til-1 (samme funktionalitet) opdatering af applikations kodesprog og tilhørende database, hvor applikationen er en ikke-standard applikation

Input

- Dokumentation
- Videnspersoner (teknisk og forretning)
- Testcases og testrapport (så teste efterfølgende om samme resultat som tidligere)

Proces

På baggrund af input opdateres applikationen, og vi aflevere en testrapport, der sammenholdt med den oprindelige, kan dokumentere at der er foretaget en 1-1 opdatering

Produkt

Applikationen er nu opdateret 1 til 1 med den nyeste version af den anvendte teknologi/anden teknologi, hvis ønsket, og tilhørende opdateret dokumentation

Forretningsværdi

  • Stabilitet: Support for den pågældende teknologi leverandør incl. løbende opgradering af fejl-rettelser (såkaldte patch)
  • Viden: Nu lettere at finde ressourcer med givne kompetence til fejlrettelser og videre-udvikling
  • Scalerbart: Kan nu lettere integreres med andre moduler/App’s
  • Produktivitet: Bedre svartider og færre flaskehalse