Dokumentation af applikationer

Problemer ved ingen/mangelfuld dokumentation:

  • 100% afhængig af den person, der har udviklet programmet
  • Kan ikke overdrage programmet til anden person (intenr/ekstern)

Beskrivelse

En både funktionel og teknisk beskrivelse af programmet dokumenteret i industri standard format

Input

Adgang til programmet, kildekoden og vidensperson (superbruger)

Proces

Vidensperson gennemgår programmet's funktionalitet, og dokumentationen udarbejdes derefter på baggrund af dette samt kildekoden

Produkt

En beskrivelse der direkte kan anvendes af egen/ekstern ressource til det videre arbejde (vedligeholdelse eller videre-udvikling)
Vil endvidere indeholde forslag til kode-forbedringer, der vil medføre hurtigere fremtid vedligeholdelse (fejl-rettelser) eller videre-udvikling

Forretningsværdi

  • Højere produktivitet:  Større viden om programmet
  • Højere fleksibilitet: Kan nu benytte andre egne ressourcer eller nye eksterne ressourcer
  • Færre fremtidige omkostninger: Ved implementering af de anbefalede forbedringer