Metode

Generelt skal opgaven være veldefineret og præcis beskrevet, så hyppig interaktion ikke er nødvendigt.

1. Beskrivelse

En præcis beskrivelse af leverancen eventuel med udgangspunkt i etableret POC

2. Tilbud

En pris på leverancen inklusiv leveranceplan og jeres opgaver i forbindelse med implementeringen

3. Implementering

Udføres af de til leverancen tilknyttede indiske ressourcer med John Schmidt som jeres SPOC og projektleder for den samlede leverance

4. Test og afslutning

I tester leverancen op imod den beskrevne opgave